Vårt nya portsystem

Nu är vårt nya portsystem helt klart. Hoppas alla är nöjda med dess utformning och funktion. I alla lås har nu nya kolvar har monterats. Dessa lås är inte till för att normalt användas med nyckel, utan ersätts av de taggar som delats ut. De nya låsen är endast till för att kunna användas i nödsituationer, t ex vid brand. Nycklar ska därför fördelas bland blåljuspersonal och det finns även nycklar hos styrelsen. Nycklarna till de gamla låskolvarna behöver inte lämnas in.

Tagsystemet innebär också att du endast har tillgång till tvättstugan under bokade pass. Det är därför viktigt att du tömmer tvättstuga och torkrum innan ditt pass är slut.

/ Styrelsen