Vårmeddelande

Trädgårdsdag
Söndagen den 9 maj kl 12-14 är det dags att snygga till i och runt vår fastighet inför sommarsäsongen. Alla är välkomna men du som på grund av pandemin inte känner dig bekväm med att träffas ska absolut inte känna någon press att delta! Vi avslutar med ett glas bubbel för att fira att både reliningsprojektet och arbetet med våra nya portar nu är slutfört.

Extra taggar
Om du önskar extra taggar till portarna beställer du dessa via mail till styrelsen. Taggarna kostar 150 kr/st och kostnaden debiteras via månadsavgiftsavin.

Årsstämma
Vi planerar för årsstämma den 7 juni. I likhet med förra året håller vi stämman utomhus på gården. Enligt stadgarna kommer formell kallelse att ske 2-4 veckor före stämman. Motioner vill vi gärna ha till styrelsens mail senast 3/5.

Intresserad av styrelsearbete?
Vill du vara med i styrelsen så skicka gärna ett mail eller kontakta någon av oss i styrelsen.

Vänliga vårhälsningar
/ Styrelsen