Vaktmästare

Föreningens vaktmästare heter Branko Petrovic från B.P. Fastighetsservice.

Telefontid kl 8.00-9.00 vardagar tel. 040-191690
Övrig tid – telefonsvarare
Alternativt epost: bpetro@spray.se Ärende: BRF Bernstorp – felanmälan

Fastighetsjour
Vid allvarliga tillstånd i huset – Örestads Bevakning tel. 040-931270