Höstens städdag söndag 30 oktober kl 11 samt information från styrelsen.

Höstens städdag söndag 30 oktober kl 11

Nu är det åter dags att gå igenom trädgård och gemensamma utrymmen på ett grundligt sätt

samt att sätta undan trädgårdsmöblerna inför vintern.

Vi samlas kl 11 ute på gården och avslutar med att bjuda på grillad korv och dricka ca kl 13.

Städdagen är ett perfekt tillfälle att träffa grannar och att dra sitt strå till stacken för en trevlig

miljö i och runt vår fastighet!

Uppdatering från styrelsen avseende varmvatten, belysning och avgiftshöjningar

Ni har kanske märkt av att vattnet blir för varmt och för att lösa det problemet ska vi byta fjärrvärmecentral. Det sker förhoppningsvis med start någon gång i november. Värmen och varmvattnet kommer då vara avstängt under arbetsdagen.

Vi har också på grund av de höga elpriserna valt att beställa en installation av rörelsekänslig belysning. Vi kommer också byta ut gamla lysrör till LED-belysning. Detta arbete kommer påbörjas under andra delen av oktober.

Vi vill också nämna något om eventuella avgiftshöjningar inför nästa år, något som kommer bli aktuellt även för vår förening. Vår största utgift är fjärrvärmen och den kostnaden kommer gå upp med 20 procent vid årsskiftet. Vi har en bra struktur på våra lån. De flesta lånens löptider går inte ut förrän om ett par år, men en del av våra lån har öppnats upp och detta medför en högre räntekostnad. Styrelsen kan inte säga exakt vad höjningen kommer att bli, men vi kommer återkomma innan årsskiftet med mer information.

/ Styrelsen Brf Bernstorp

Väl mött!