Extrastämma (med rättelse)

I vårt brevutskick samt tidigare post här på bloggen har vi skrivit fel datum för stämman. Extrastämman ska rätteligen äga rum söndagen 19/9, informationen nedan är uppdaterad.

Föreningen håller extrastämma med anledning av att det krävs två stämmobeslut för att de nya stadgarna skall godkännas. Denna stämma är den andra.

Kallelse med agenda är utskickad i respektive postfack.

Tid: Söndag 19/9 kl 18:00

Plats: Styrelserummet i källaren

Välkomna!