Vårt nya portsystem

Nu är vårt nya portsystem helt klart. Hoppas alla är nöjda med dess utformning och funktion. I alla lås har nu nya kolvar har monterats. Dessa lås är inte till för att normalt användas med nyckel, utan ersätts av de taggar som delats ut. De nya låsen är endast till för att kunna användas i nödsituationer, t ex vid brand. Nycklar ska därför fördelas bland blåljuspersonal och det finns även nycklar hos styrelsen. Nycklarna till de gamla låskolvarna behöver inte lämnas in.

Tagsystemet innebär också att du endast har tillgång till tvättstugan under bokade pass. Det är därför viktigt att du tömmer tvättstuga och torkrum innan ditt pass är slut.

/ Styrelsen

Årsredovisning

Nu finns Brf Bernstorps årsredovisning för 2020 här på hemsidan under ”Dokument”. Årsredovisningen kommer att delas ut på stämman, men vill du ha ett printat ex innan dess, så skicka ett mail till styrelsen så lägger vi ett ex i din brevlåda.

/ Styrelsen

Vårmeddelande

Trädgårdsdag
Söndagen den 9 maj kl 12-14 är det dags att snygga till i och runt vår fastighet inför sommarsäsongen. Alla är välkomna men du som på grund av pandemin inte känner dig bekväm med att träffas ska absolut inte känna någon press att delta! Vi avslutar med ett glas bubbel för att fira att både reliningsprojektet och arbetet med våra nya portar nu är slutfört.

Extra taggar
Om du önskar extra taggar till portarna beställer du dessa via mail till styrelsen. Taggarna kostar 150 kr/st och kostnaden debiteras via månadsavgiftsavin.

Årsstämma
Vi planerar för årsstämma den 7 juni. I likhet med förra året håller vi stämman utomhus på gården. Enligt stadgarna kommer formell kallelse att ske 2-4 veckor före stämman. Motioner vill vi gärna ha till styrelsens mail senast 3/5.

Intresserad av styrelsearbete?
Vill du vara med i styrelsen så skicka gärna ett mail eller kontakta någon av oss i styrelsen.

Vänliga vårhälsningar
/ Styrelsen 

Bokning av tvättstugor

Den 1/5 börjar vi använda den nya rutinen för bokning av tvättpass i våra tvättstugor. För att undvika dubbelbokning av tvättstugorna gäller följande:

Bokning av tvättpass t o m 30/4 görs via gamla bokningstavlan.

Bokning av tvättpass fr o m 1/5 görs via nya bokningssystemet, antingen via skärmen utanför tvättstugorna eller via länken nedan som även kommer att finnas på vår hemsida.

Länk: http://85.227.86.72
Användare: Taggnummer (A) utan nolla framför
Lösen: Lägenhetsnummer med nolla framför (t ex 0112)

/ Styrelsen

Reliningsprojektet

Nu är Repipe i princip klara med reliningsprojektet. Det som kvarstår är besiktning och återställande av schakt i källaren. Vad gäller nycklar till lägenheterna har vi beslutat att låta Repipe behålla dem tills besiktningen är klar. Blir det aktuellt för Repipe med tillträde till någon lägenhet, undviker vi på så sätt att tvingas samla in nycklar en gång till.

/ Styrelsen

Slutfasen av reliningsarbetet

Nu är vi äntligen inne i slutfasen av reliningsarbetet. Vi är väl medvetna om att detta projekt har varit påfrestande för oss alla. Sjukdom och mer problem med själva arbetet än planerat har inneburit att jobbet tyvärr dragit ut på tiden och orsakat mer besvär än beräknat. Vi vill passa på att tacka alla för ert tålamod.

Snart nya portar

Vi kan glädjande meddela att nästa projekt, som kommer betydligt mer i blickfånget än relinade avloppsrör, är bytet av våra portar som vi tog beslut om på årsstämman 2020. Detta arbete är sedan länge planerat att påbörjas i mars och omfattar portar och dörrar till både entréer, källare och vind samt nytt tag- och porttelefonsystem. Byggstart blir vecka 9. Det är ganska nära inpå det arbete som nu är i slutfasen men det finns fördelar med att göra det nu och vi tror inte det kommer att ställa till så väldigt mycket besvär för oss som bor i huset. Arbetet beräknas vara klart vecka 14.

När även detta projekt är avklarat lyser förhoppningsvis vårsolen och vi hoppas kunna träffas med avstånd på gården och fira med ett glas bubbel!

/ Styrelsen