Avgiftsökning för 2023.

Vi i styrelsen har precis blivit klara med 2023 år budget. 

Det vi ser är att räntekostnaderna kommer att öka på kort sikt. Vi har en bra lånestruktur som enklast beskrivs som en trappa. Majoriteten av våra lån har längre bindningstid men de som löpt ut blir kostsamma för vår förening. 

Elpriserna har skjutit i höjden och Eon har aviserat en fjärrvärmehöjning på 20 % vid årsskiftet. 

Vidare har inflationen påverkat prisbilden på våra löpande kostnader som exempelvis vatten, avfallshantering, underhåll och reparationer.

Med bakgrund av detta och i samråd med vår förvaltare SBC har vi kommit fram till att vi behöver höja avgiften med 19% från och med årsskiftet. Vi har försökt vända och vrida på olika möjligheter och har landat i att vi behöver göra denna höjning för att förvalta föreningen ansvarsfullt.

Vill man själv vara en del i att hålla nere kostnaden för föreningen kan man bidra med att spara på värme och varmvatten. Tvättar man kan man välja lägre gradtal samt boka den stora tvättstugan och torka i torkrummet. Torkrummet är det energieffektivaste torksättet i tvättstugan.

Vänliga hälsningar

Styrelsen Brf Bernstorp